Naše hodnoty

Naši společnou práci reprezentuje pět základních hodnot, které sdílíme v našem týmu, a v jejichž duchu přistupujeme k našim zákazníkům.

CHYTROST

Každému projektu věnujeme maximální péči a nasazení. Díky tomu v každém okamžiku tvoříme chytrá a elegantní řešení pro naše zákazníky.

Chytrost vítězí!

INOVACE

Neustále na sobě pracujeme a aktivně hledáme nová a lepší řešení.

Změna je pro nás příležitost!

PROAKTIVNÍ PŘÍSTUP

Osobní motivace, iniciativa, angažovanost, odpovědnost a nadšení pro společnou věc jsou klíčem k našemu úspěchu.

U práce přemýšlíme a nápady aktivně realizujeme!

KOMUNIKACE

Respektujeme odlišné názory, efektivně komunikujeme, navzájem sdílíme informace, nasloucháme a společně dosahujeme cílů.

Přinášíme řešení!

FAIR PLAY

Vzájemná důvěra a otevřenost jsou pro nás základem dlouhodobého partnerství s našimi zákazníky a spolupracovníky.

Plníme, co slíbíme!

Copyright 2013 © Glatt - Pharma, spol. s r.o.