GDPR-zpracování osobních údajů

Datum: 25.5.2018

Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání

V tomto dokumentu se dozvíte, jak naše společnost, společnost Glatt – Pharma, spol. s r.o., bude zpracovávat vaše osobní údaje pro účely výběrového řízení při náboru zaměstnanců.

Správce

Správcem osobních údajů je společnost Glatt – Pharma, spol. s r.o., IČO 63220482, sídlem Bratří Štefanů 902/71, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové (dále také jen „Společnost“). Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8078.

Proč osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání u naší společnosti zpracováváme striktně pro účely výběrového řízení. Zpracování provádíme z důvodu našeho oprávněného zájmu.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem výběru nejvhodnějšího uchazeče. Budeme zpracovávat zejména výstupy z pohovorů, posuzovat vaše vzdělání, dovednosti a zkušenosti. Můžeme požádat vaše bývalé zaměstnavatele, aby nám poskytli reference.

Na chodbách v prostorech Společnosti jsou instalovány kamery za účelem ochrany majetku. Záznamy z kamer ponecháváme pouze 7 dní, poté je smažeme.

Co se s údaji stane po skončení výběrového řízení

Po ukončení výběrového řízení budeme osobní údaje archivovat pro účely kontrol, řešení stížností nebo soudních sporů po dobu 1 roku.

Pokud jste nám k tomu dali souhlas, ponecháme si vaše informace v databázi uchazečů ještě po dobu uvedenou v souhlasu a budeme vás kontaktovat, pokud bychom pro vás měli vhodnou pozici.

Kdo má k osobním údajům přístup

Osobní údaje jsou přístupné pouze pracovníkům HR a v omezeném rozsahu také odpovědným manažerům.

S kým osobní údaje sdílíme

Pokud jste nám byli doporučeni personální agenturou, obdržíme od ní životopis, kontaktní údaje a někdy vaše hodnocení. Relevantní osobní údaje můžeme sdílet s touto agenturou.

Osobní údaje můžeme sdílet s důvěryhodnými zpracovateli osobních údajů.

Kde osobní údaje uchováváme

Používáme elektronická úložiště nacházející se v členských zemích Evropské Unie. To je důležité proto, že země EU poskytují osobním údajům jednotný vysoký stupeň ochrany. Tím je posílena bezpečnost vašich údajů.

Jaká máte práva

Podle právních předpisů máte právo nás požádat o to, abychom vám poskytli informace či provedli některé operace s osobními údaji.

Právo na přístup: Máte právo na kopii osobních informací, které o vás uchováváme, a na určité informace o tom, jak je využíváme.

Právo na opravu: Pokud se domníváte, že jsou informace, které o vás máme, nepřesné, můžete nás požádat o jejich aktualizaci či změnu.

Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti zpracování, které provádíme za účelem oprávněného zájmu. Jestliže nebudeme mít pro zpracování přesvědčivý oprávněný důvod, nebudeme osobní údaje pro daný účel dále zpracovávat.

Právo odvolat souhlas: Pokud osobní údaje zpracováváme s vaším souhlasem, můžete souhlas s dalším užitím kdykoliv odvolat.

Právo na výmaz: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom vaše údaje vymazali, například pokud již osobní údaje nejsou nutné pro původní účel nebo pokud odvoláte souhlas.

Právo na přenositelnost údajů: Pokud vaše osobní údaje zpracováváme elektronicky s vaším souhlasem, máte právo nás požádat, abychom vám je poskytli ve strojově čitelném formátu. Můžete také požádat, abychom údaje předali třetí osobě.

Právo na omezení zpracování: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom přestali vaše osobní informace využívat, například pokud se domníváte, že osobní informace, které o vás uchováváme, nejsou přesné nebo pokud se domníváte, že není potřeba, abychom vaše osobní informace nadále využívali. 

Žádost můžete podat pouze vy, popřípadě váš zmocněnec. Pokud si nebudeme jisti identitou žadatele, můžeme vás požádat o další informace, abychom si vaši totožnost ověřili.

Naše povinnost žádosti vyhovět v některých případech závisí na tom, pro jaký účel vaše údaje zpracováváme. Některá práva lze uplatnit jen pro určité účely zpracování, nebo existují výjimky.

Kontaktní údaje

V případě dotazů nebo žádostí ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na emailové adrese hana.buzkova@glatt.com. Můžete nás také kontaktovat na adrese našeho sídla nebo telefonních číslech uvedených na našich webových stránkách.

Účinnost dokumentu

Tento dokument je účinný od 25. 5.2018.

Copyright 2013 © Glatt - Pharma, spol. s r.o.