Rozvoj zaměstnanců

Každý zaměstnanec je klíčem k úspěchu.

dáváme našim zaměstnancům příležitost rozvíjet svůj potenciál - jak osobní, tak profesní

Chceme, aby si naši zaměstnanci sami řekli, co chtějí, v čem cítí potřebu rozvoje, měli vnitřní motivaci k vlastnímu sebevzdělávání, byli aktivní a zodpovědní vůči svému rozvoji. Chceme, aby naši manažeři dokázali vést a motivovat lidi, poskytovali svým kolegům co nejvíce prostoru a co nejlépe využili jejich nápadů, hledali nové cesty, jak se nejvíce posunout a zlepšili tak výkon celé společnosti.

Naši spolupracovníci rozvíjejí své znalosti a dovednosti v těchto klíčových oblastech:

  • technické know-how – neustálý rozvoj odborných znalostí našich zaměstnanců je pro nás klíčový
  • jazykové vzdělávání – připravujeme naše zaměstnance na kontakt se zákazníky z celého světa
  • klíčové kompetence – u našich zaměstnanců posilujeme pružnost a samostatnost v myšlení a rozhodování, týmovou spolupráci a komunikaci

Fotogalerie rozvoj zaměstnanců

kariéra-rozvoj zaměstnanců
Copyright 2013 © Glatt - Pharma, spol. s r.o.