Pro studenty a školy

Předáváme zkušenosti z praxe.

Od ledna r. 2013 jsme navázali spolupráci se SOŠ a SOU Hradební v Hradci Králové -

Glatt-Pharma, spol. s r.o. se rozhodla podílet na praktické výuce a rozvoji žáků této školy:

Hlavním cílem projektu je šíření jména Glatt mezi mladými lidmi, budování dobrého jména společnosti a značky zaměstnavatele na trhu práce.

V rámci tohoto projektu si žáci mohou při praktické výuce ověřit svoje znalosti a dovednosti v praxi a vylepšit si do budoucna svoji pozici na trhu práce a my máme možnost si zaškolit a vychovat budoucí odborníky a získat dobré spolupracovníky do našeho týmu.

Věříme, že zapojením do tohoto projektu můžeme přispět ke zdokonalení vzdělávacího systému a zlepšit i naše interní vzdělávací mechanismy.

Copyright 2013 © Glatt - Pharma, spol. s r.o.