Adaptační program

Zaučíme Vás a budeme Vás podporovat!

Úspěšná adaptace je důležitá pro Vás i pro nás:

  • v adaptačním programu je důležitá vzájemná důvěra a úcta
  • máme k Vám respekt – pomáháme Vám a podporujeme Vás
  • vedeme Vás k samostatnosti a odpovědnosti za výsledky Vaší práce
  • adaptační program není závod – tempo zaučování určujete Vy

Během adaptačního programu Vám bude oporou náš interní lektor:

  • zkušený kolega, který je tu pro Vás
  • má mozek a srdce na pravém místě
  • pomáhá, podporuje, naslouchá a vede
  • je klidný a trpělivý
Copyright 2013 © Glatt - Pharma, spol. s r.o.